0

News &
Promotions

Tổng hợp tất cả các sự kiện quan trọng và khuyến mãi dành cho khách hàng của D1 Concepts. Chương trình khách hàng thân thiết và những quyền lợi đặc biệt đối với những người đồng hành cùng D1 Concepts trong nhiều năm qua.

Di Mai’s gift Box on Tet Holiday

11/11/2020

OUT OF STOCK

This Spring, Di Mai is proud to bring the Gift Box for Tet 2020 with the theme “THE PRECIOUS TET”, inspired by the trendy and precious emerald green jewelry box of the women in Saigon 1960s.

Wrapping up thousands of wishes through a selection of premium jams and self – selected wine, the Di Mai Gift Box promises to be a meaningful wish to those you love at the beginning of the year.

Depending on demand, customers can choose one of two types of boxes:

1/ BOX INCLUDES 03 JAMS – with wine compartment

• Wasabi cashews – 100 grams
• Cranberry – 150 grams
• Dried apricots – 150 grams
• Buffet wine (cost depends on each type of wine)

**Price: 868,000 VND+/ box

2/ BOX INCLUDES 06 JAMS

• Coconut nuts (macca, lotus and cashews) – 130 grams
• Honey-dried ginger – 150 grams
• Dried apricots – 150 grams
• Dried mango – 150 gram
• Wasabi cashews – 100 grams
• Cranberry – 150 grams

**Price: 1,288,000 VND+/ box

🔻 Special offers:

+ From 10 – 49 boxes: Discount 10% on total bill
+ From 50 – 99 boxes: Discount 12% on the total bill
+ From 100 – 199 boxes: Discount 15% on the total bill
+ From 200 boxes or more: 20% off on the total bill

🔻 How to buy:

– Buy at our Restaurant (under 10 boxes)
– For large quantities, please contact: 0938 498 798 or via email: sales@d1-concepts.com

Relative News

SAN FU LOU GOLDEN SEASON – MỸ VỊ HOÀNG KIM

SAN FU LOU GOLDEN SEASON –  MỸ VỊ HOÀNG KIM  NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC QUẢNG ĐÔNG Đặt bàn! SAN FU LOU GOLDEN SEASON –  MỸ VỊ HOÀNG KIM  NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC QUẢNG ĐÔNG San Fu Lou tiếp tục chuỗi series “Mùa nào, thức nấy”, khơi vị ẩm thực với thực […]

10/07/2024

CHẤN ĐỘNG! EXCELLENT CANTONESE BUFFET ĐỔ BỘ SAN FU LOU HÀ NỘI

CHẤN ĐỘNG! EXCELLENT CANTONESE BUFFET ĐỔ BỘ SAN FU LOU HÀ NỘI   Đặt bàn! CHẤN ĐỘNG! EXCELLENT CANTONESE BUFFET ĐỔ BỘ SAN FU LOU HÀ NỘI Sau khoảng thời gian trông đợi, San Fu Lou chính thức gửi đến các tín đồ của ẩm thực Quảng Đông thông tin “Cực Kì Vuôi”.  San Fu […]

10/07/2024

[April 30th, 2024] CELEBRATE VIETNAM’S LIBERATION DAY AT SORAE!

[April 30th, 2024] CELEBRATE VIETNAM’S LIBERATION DAY! Magic Performance – Exclusive Gift Box – Delectable Set Menu Only At VND 1,900,000++ / Pax Đặt bàn ngay! [April 30th, 2024] CELEBRATE VIETNAM’S LIBERATION DAY!Magic Performance – Exclusive Gift Box – Delectable Set Menu Only At VND 1,900,000++ / Pax Cách thế giới bên ngoài bởi lớp […]

10/07/2024