0

Delivery
Menu

Đặt món giao hàng tận nơi trên toàn cửa hàng trong Hệ thống nhà hàng Nhật – Hoa – Việt của D1 Concepts.

Chấp hành theo nghị định 16 của chính phủ về phòng chống dịch bệnh, Cafeda xin tạm thời dừng phục vụ giao hàng
COMBO

Combo 3F

1 nước size M + 1 bánh bất kì

49.000 VNĐ
CAFEDÁ SIGNATURE
COFFEE
28.000 VNĐ
28.000 VNĐ
15.000 VNĐ
35.000 VNĐ
35.000 VNĐ
35.000 VNĐ
28.000 VNĐ
28.000 VNĐ
30.000 VNĐ
25.000 VNĐ
25.000 VNĐ
FRESH TEA & MILK TEA
PASTRY
TOPPING
5.000 VNĐ
10.000 VNĐ