0

Delivery
Menu

Đặt món giao hàng tận nơi trên toàn cửa hàng trong Hệ thống nhà hàng Nhật – Hoa – Việt của D1 Concepts.

CAFEDÁ SIGNATURE
COFFEE
18.000 VNĐ

0

18.000 VNĐ

0

28.000 VNĐ

0

28.000 VNĐ

0

15.000 VNĐ

0

15.000 VNĐ

0

35.000 VNĐ

0

35.000 VNĐ

0

30.000 VNĐ

0

30.000 VNĐ

0

28.000 VNĐ

0

30.000 VNĐ

0

35.000 VNĐ

0

25.000 VNĐ

0

FRESH TEA & MILK TEA
PASTRY
TOPPING