0

Delivery
Menu

Đặt món giao hàng tận nơi trên toàn cửa hàng trong Hệ thống nhà hàng Nhật – Hoa – Việt của D1 Concepts.

HOTLINE: 028 7300 1009

Các đơn hàng đặt sau 18:00, chúng tôi xin phép được giao vào hôm sau, mong Quý khách thông cảm.
Có bất kỳ thắc mắc gì, Quý khách vui lòng gọi hotline.

Cake & Coffee Power
49.000 VNĐ
29.500 VNĐ
54.000 VNĐ

COOKIE ALMOND

Hạnh nhân lát

59.000 VNĐ
54.000 VNĐ
54.000 VNĐ
39.500 VNĐ
54.000 VNĐ
54.000 VNĐ
CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

TRADITIONAL COFFEE

35.000 VNĐ
48.000 VNĐ
32.000 VNĐ
45.000 VNĐ
35.000 VNĐ
48.000 VNĐ
CÀ PHÊ

COFFEE

ALMOND COFFEE (ICE)

CÀ PHÊ HẠNH NHÂN

52.000 VNĐ

HAZELNUT COFFEE (ICE)

CÀ PHÊ HẠT PHỈ

52.000 VNĐ

LATTE (HOT)

LATTE

50.000 VNĐ

LATTE (ICE)

LATTE

52.000 VNĐ

COLD BREW

CÀ PHÊ Ủ LẠNH

55.000 VNĐ

CARAMEL COFFEE (ICE)

CÀ PHÊ CARAMEL

52.000 VNĐ

AMERICANO

AMERICANO

35.000 VNĐ

HAZELNUT COFFEE (HOT)

CÀ PHÊ HẠT PHỈ

50.000 VNĐ

CARAMEL COFFEE (HOT)

CÀ PHÊ CARAMEL

50.000 VNĐ

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

50.000 VNĐ

ALMOND COFFEE (HOT)

CÀ PHÊ HẠNH NHÂN

50.000 VNĐ

ESPRESSO

ESPRESSO

25.000 VNĐ
TRÀ SỮA

MILK TEA

ROASTED OOLONG MILK TEA (M)

TRÀ SỮA OOLONG NƯỚNG

45.000 VNĐ

ROASTED OOLONG MILK TEA (L)

TRÀ SỮA OOLONG NƯỚNG

55.000 VNĐ

BLACK TEA MILK TEA (L)

TRÀ SỮA TRÀ ĐEN

55.000 VNĐ

BLACK TEA MILK TEA (M)

TRÀ SỮA TRÀ ĐEN

45.000 VNĐ

JASMINE MILK TEA (M)

TRÀ SỮA LÀI

45.000 VNĐ

JASMINE MILK TEA (L)

TRÀ SỮA LÀI

55.000 VNĐ

RAMBUTAN MILK TEA

TRÀ SỮA CHÔM CHÔM

60.000 VNĐ

GREENTEA LATTE (HOT)

TRÀ XANH LATTE

50.000 VNĐ

GREENTEA LATTE (ICE)

TRÀ XANH LATTE

52.000 VNĐ
TRÀ TRÁI CÂY

FRUIT TEA

HONEY LEMON TEA (HOT)

TRÀ CHANH MẬT ONG

40.000 VNĐ

HONEY LEMON TEA (L)

TRÀ CHANH MẬT ONG

55.000 VNĐ

HONEY LEMON TEA (M)

TRÀ CHANH MẬT ONG

45.000 VNĐ

MOCKTAIL APPLE TEA (L)

TRÀ TÁO MOCKTAIL

55.000 VNĐ

RED CURRANT TEA (L)

TRÀ NHO CHUỖI NGỌC

55.000 VNĐ

MOCKTAIL APPLE TEA (M)

TRÀ TÁO MOCKTAIL

45.000 VNĐ

LYCHEE TEA (L)

TRÀ VẢI

55.000 VNĐ

LYCHEE TEA (M)

TRÀ VẢI

45.000 VNĐ

PEACH TEA (L)

TRÀ ĐÀO

55.000 VNĐ

PEACH TEA (M)

TRÀ ĐÀO

45.000 VNĐ

PINEAPPLE TEA (M)

TRÀ THƠM

45.000 VNĐ

PINEAPPLE TEA (L)

TRÀ THƠM

55.000 VNĐ
REFRESH DRINK

CI-ORANGE HIBICUS TEA

TRÀ CAM QUẾ HỒNG ĐÀI

55.000 VNĐ

PEACH HIBICUS TEA

TRÀ ĐÀO HỒNG ĐÀI

65.000 VNĐ

KATINAT LEMONGRASS

CHANH SẢ KATINAT

40.000 VNĐ

HONEY CHAMOMILE TEA

TRÀ HOA CÚC MẬT ONG

52.000 VNĐ
MACCHIATO

DARK CHOCOLATE MACCHIATO

DARK CHOCOLATE MACCHIATO

62.000 VNĐ

DARK CHOCO COFFEE MACCHIATO

DARK CHOCO COFFEE MACCHIATO

62.000 VNĐ

ROASTED OOLONG MACCHIATO

TRÀ Ô LONG NƯỚNG MACCHIATO

65.000 VNĐ

B’LAO BLACK TEA MACCHIATO

TRÀ ĐEN B’LAO MACCHIATO

62.000 VNĐ

THAI RED TEA MACCHIATO

TRÀ THÁI MACCHIATO

60.000 VNĐ
ĐÁ XAY

ICE BLENDED

ALMOND LATTE ICE BLENDED

CÀ PHÊ HẠNH NHÂN ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

GREENTEA LATTE ICE BLENDED

TRÀ XANH ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

CHOCOMINT ICE BLENDED

BẠC HÀ SÔ CÔ LA ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

CARAMEL CHOCOLATE ICE BLENDED

CARAMEL SÔ CÔ LA ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

HAZELNUT LATTE ICE BLENDED

CÀ PHÊ HẠT PHỈ ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

CARAMEL LATTE ICE BLENDED

CÀ PHÊ CARAMEL ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

COOKIE CHOCOLATE ICE BLENDED

BÁNH OREO SÔ CÔ LA ĐÁ XAY

52.000 VNĐ

DARK MOCHA ICE BLENDED

CÀ PHÊ SÔ CÔ LA ĐÁ XAY

52.000 VNĐ
SÔ CÔ LA

CHOCOLATE

DARK MOCHA (ICE)

CÀ PHÊ SÔ CÔ LA

52.000 VNĐ

KATINAT CHOCOLATE (L)

SÔ CÔ LA KATINAT

55.000 VNĐ

KATINAT CHOCOLATE (M)

SÔ CÔ LA KATINAT

45.000 VNĐ

DARK MOCHA (HOT)

CÀ PHÊ SÔ CÔ LA

50.000 VNĐ
SINH TỐ & SỮA CHUA

SMOOTHIE & YOGURT

ORANGE ALOVERA YOGURT

SỮA CHUA CAM NHA ĐAM

50.000 VNĐ

ORANGE ALOVERA SMOOTHIE

SINH TỐ CAM NHA ĐAM

50.000 VNĐ

PEACH YOGURT

SỮA CHUA ĐÀO

50.000 VNĐ

PEACH SMOOTHIE

SINH TỐ ĐÀO

50.000 VNĐ

MIXED BERRY YOGURT

SỮA CHUA HỖN HỢP DÂU

50.000 VNĐ

MIXED BERRY SMOOTHIE

SINH TỐ HỖN HỢP DÂU

50.000 VNĐ

TROPICAL YOGURT

SỮA CHUA DỨA XOÀI

50.000 VNĐ

TROPICAL SMOOTHIE

SINH TỐ DỨA XOÀI

50.000 VNĐ