0

Delivery
Menu

Đặt món giao hàng tận nơi trên toàn cửa hàng trong Hệ thống nhà hàng Nhật – Hoa – Việt của D1 Concepts.

Chấp hành theo nghị định 16 của chính phủ về phòng chống dịch bệnh, Katinat xin tạm thời dừng phục vụ giao hàng
Product
95.000 VNĐ
90.000 VNĐ
Blended Beverage
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
52.000 VNĐ
Iced Beverage
Hot Bevarage
35.000 VNĐ
45.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
25.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
Refresh Beverage
55.000 VNĐ
65.000 VNĐ
40.000 VNĐ
52.000 VNĐ
Smoothies
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
Hot Tea
Milk Tea
Tea
Extra