0

Delivery
Menu

Đặt món giao hàng tận nơi trên toàn cửa hàng trong Hệ thống nhà hàng Nhật – Hoa – Việt của D1 Concepts.

Chấp hành theo nghị định 16 của chính phủ về phòng chống dịch bệnh, Chúng tôi xin tạm thời dừng phục vụ giao hàng tại khu vực TP HCM. Khu vực Hà Nội vẫn hoạt động bình thường
DiMai Restaurant

KHÔ GÀ

150gr

79.000 VNĐ

0

59.000 VNĐ

0

70.909 VNĐ

0

80.000 VNĐ

0

70.909 VNĐ

0

SanFuLou Restaurant
80.000 VNĐ

0

80.000 VNĐ

0

BÁNH BAO PHONG SA

200gr / 6 cái

80.000 VNĐ

0

BÁNH BAO XÁ XÍU

200gr / 6 cái

72.727 VNĐ

0

SÔT X.O

240gr

208.000 VNĐ

0

78.000 VNĐ

0

58.000 VNĐ

0

52.727 VNĐ

0

80.000 VNĐ

0