0
W3.CSS
0
Customer feedback survey form / Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng

We sincerely appreciate your patronage at SENS restaurant. Your feedback is invaluable to us, as we constantly strive to elevate the quality of our offerings and services, with the ultimate goal of providing you with an exceptional experience.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ tại nhà hàng SENS. Chúng tôi muốn lắng nghe phản hồi từ Quý khách để cải thiện chất lượng sản phẩm & dịch vụ nhằm phục vụ Quý khách tốt hơn.

Rất mong Quý khách dành thời gian thực hiện bảng khảo sát bên dưới. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.  1 (Very dissatisfied / Rất không hài lòng)
  2 (Dissatisfied / Không hài lòng)
  3 (Acceptable / Tạm chấp nhận được)
  4 (Satisfied / Hài lòng)
  5 (Very satisfied / Rất hài lòng)

  1 (Very dissatisfied / Rất không hài lòng)
  2 (Dissatisfied / Không hài lòng)
  3 (Acceptable / Tạm chấp nhận được)
  4 (Satisfied / Hài lòng)
  5 (Very satisfied / Rất hài lòng)

  1 (Very dissatisfied / Rất không hài lòng)
  2 (Dissatisfied / Không hài lòng)
  3 (Acceptable / Tạm chấp nhận được)
  4 (Satisfied / Hài lòng)
  5 (Very Satisfied / Rất hài lòng)  1 (Very dissatisfied / Rất không hài lòng)
  2 (Dissatisfied / Không hài lòng)
  3 (Acceptable / Tạm chấp nhận được)
  4 (Satisfied / Hài lòng)
  5 (Very satisfied / Rất hài lòng)
  Social Media / Mạng xã hội
  Google
  Review Group / Các trang / hội nhóm review
  At the restaurants belonging to the D1- concepts system / Tại các nhà hàng thuộc hệ thống D1-concepts
  Recommend from friends / Bạn bè giới thiệu
  Magazine / Báo chí
  Others / Khác


  Yes / Có
  No / Không  Yes / Có
  No / Không