GIỜ VÀNG UỐNG XẢ LÁNG NHÀ DÌ MAI

GIỜ VÀNG UỐNG XẢ LÁNG NHÀ DÌ MAI

Dì Mai quyết định tăng thêm một giờ trải nghiệm HAPPY HOUR nữa, thay vì bắt đầu từ 4:00PM thì lùi lại là 3:00PM và kết thúc lúc 7:00PM hàng ngày.

Nhớ canh đúng giờ ghé thăm nhà Dì để hưởng ngay ưu đãi giá nước “mềm” nhất trong ngày nhé!

🍺 Bia: ̶6̶̶5̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ+ => 55,000 VNĐ+
🍸 Cocktails: ̶1̶̶3̶̶0̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ+ => 99,000 VNĐ+
🍷 Rượu: Từ 99,000 VNĐ+

Add Comment

Your email is safe with us.