0

News &
Promotions

Tổng hợp tất cả các sự kiện quan trọng và khuyến mãi dành cho khách hàng của D1 Concepts. Chương trình khách hàng thân thiết và những quyền lợi đặc biệt đối với những người đồng hành cùng D1 Concepts trong nhiều năm qua.

San Fu Lou Launches 2020 Moon Cake Box “moonlight Reunion”

11/11/2020

The bustle of modern life makes people far away, and the rules for safe spacing in this special period create emotional distance. When the Mid- Autumn Festival comes, the moment of the family members enjoying the delicious moon cakes with a warm cup of tea in the beautiful moonlight together is always a valuable tradition that we can preserve fully in any situation.

2020 – A year has many challenges. In this Mid-Autumn Festival, San Fu Lou would like to be a friendly connection between you and your beloved ones, that fully deposited in the “Moonlight Reunion”.

San Fu Lou has 03 delightful moon cakes gift boxes:

THE MOONLIGHT BLISS PREMIUM BOX:750,000 VND+/ box (04 cakes)

 • Jambon mixed nuts, salted egg (200 gram)
 • Coconut filling with roasted watermelon seeds, salted egg (200 gram)
 • Mung beans, salted egg (200 gram)
 • Lotus seeds, salted egg (200 gram)

THE MOONLIGHT BOX: 699,000 VND+/ box (04 cakes)

*Applied for from 100 boxes

 • Jambon mixed nuts, salted egg (180 gram)
 • Coconut filling with roasted watermelon seeds, salted egg (180 gram)
 •  Mung beans, salted egg (180 gram)
 • Lotus seeds, salted egg (180 gram)

THE REUNION BOX: 368,000 VND+/ box (02 cakes)

 •  Jambon mixed nuts, salted egg (200 gram)
 • Coconut filling with roasted watermelon seeds, salted egg (200 gram)
 •  Green tea (30 gram)

You can order in 03 ways:

1/ Buy directly at all outlets of San Fu Lou and Di Mai

2/ Order at website https://d1-concepts.com/deli/

3/ Call hotline: 0818 66 8766 – 0839 896 089 – 0934 148 974.

Relative News

SAN FU LOU GOLDEN SEASON – MỸ VỊ HOÀNG KIM

SAN FU LOU GOLDEN SEASON –  MỸ VỊ HOÀNG KIM  NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC QUẢNG ĐÔNG Đặt bàn! SAN FU LOU GOLDEN SEASON –  MỸ VỊ HOÀNG KIM  NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC QUẢNG ĐÔNG San Fu Lou tiếp tục chuỗi series “Mùa nào, thức nấy”, khơi vị ẩm thực với thực […]

12/07/2024

CHẤN ĐỘNG! EXCELLENT CANTONESE BUFFET ĐỔ BỘ SAN FU LOU HÀ NỘI

CHẤN ĐỘNG! EXCELLENT CANTONESE BUFFET ĐỔ BỘ SAN FU LOU HÀ NỘI   Đặt bàn! CHẤN ĐỘNG! EXCELLENT CANTONESE BUFFET ĐỔ BỘ SAN FU LOU HÀ NỘI Sau khoảng thời gian trông đợi, San Fu Lou chính thức gửi đến các tín đồ của ẩm thực Quảng Đông thông tin “Cực Kì Vuôi”.  San Fu […]

12/07/2024

[April 30th, 2024] CELEBRATE VIETNAM’S LIBERATION DAY AT SORAE!

[April 30th, 2024] CELEBRATE VIETNAM’S LIBERATION DAY! Magic Performance – Exclusive Gift Box – Delectable Set Menu Only At VND 1,900,000++ / Pax Đặt bàn ngay! [April 30th, 2024] CELEBRATE VIETNAM’S LIBERATION DAY!Magic Performance – Exclusive Gift Box – Delectable Set Menu Only At VND 1,900,000++ / Pax Cách thế giới bên ngoài bởi lớp […]

12/07/2024